Η Focusing-Βιωματική Τραυματοθεραπεία είναι μια προσωποκεντρική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία του τραύματος.

Κεντρικό θέμα σε αυτήν την προσέγγιση είναι η επανοικοδόμηση της Ταυτότητας (που έχει καταρρεύσει από το τραύμα), και ο διαχωρισμός του προσώπου από το τραύμα του. Με άλλα λόγια, τα άτομα είναι πάντα «μεγαλύτερα» από τις εμπειρίες που φέρουν και αυτό ισχύει επίσης στο τραύμα. Παρόλο που τα άτομα αισθάνονται κατατροπωμένα από τις τραυματικές εμπειρίες, πάντα υπάρχει η δυνατότητα να χτιστεί ένας εσωτερικός ασφαλής χώρος και να βρεθεί η σωστή απόσταση από όπου το ενήλικο κομμάτι του ατόμου μπορεί να παρατηρεί και να επεξεργάζεται το τραυματισμένο κομμάτι. Ο θεραπευτής συνοδεύει στενά το άτομο σε αυτή τη διαδικασία, βοηθώντας το να παραμένει σε ασφάλεια, γειωμένο, και εστιασμένο στα δυνατά του σημεία, τα ίδια που χρησιμοποιεί για να επιβιώνει και να ξεπερνά τον πόνο.

Το Focusing είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την ψυχοθεραπεία με παλιά ή παιδικά τραύματα, επειδή, μέσω της διαρκούς διαδικασίας «κατάδυσης μέσα στο σώμα», τα τραυματισμένα άτομα μπορούν να προσπελάσουν τις «ξεχασμένες», κατακερματισμένες και ενδεχομένως προ-λεκτικές εμπειρίες (οι οποίες συνέβησαν στα πρώιμα χρόνια, όταν η γλώσσα δεν ήταν ακόμα ανεπτυγμένη), και να τις επεξεργαστούν ώστε να ξαναγίνουν «κανονικές». Το άτομο που έχει βιώσει πολύπλοκο τραύμα, το οποίο δεν είναι ένα μεμονωμένο τραυματικό γεγονός όπως σεισμός ή φυσική καταστροφή, αλλά μια ολόκληρη περίοδος της ζωής, συνήθως κακοποίηση ή παραμέληση στα πρώιμα παιδικά χρόνια, έχει ανάγκη να «επανακανονικοποιήσει» αυτή την περίοδο, όπου το τραύμα ήταν ο κανόνας, και ό,τι συνέβαινε δεν ήταν «κανονικό – φυσιολογικό».

Το Focusing είναι επίσης εξαιρετικά βοηθητικό για την ψυχοθεραπεία με " stopped processes” ή “stuck places”, όπου διάφορες πλευρές της φυσιολογικής ανάπτυξης του ατόμου έχουν μπλοκαριστεί από το τραύμα. Το Focusing αναδεικνύει τα συναισθήματα κάτω από τα εμπόδια, και ελευθερώνει ό,τι έχει συσσωρευτεί εκεί. Επιπλέον, η βιωμένη αίσθηση της όλης κατάστασης ξετυλίγει την εμπειρία και δείχνει την αρχική της κατεύθυνση.