Τι είναι το Focusing

Κάθε κατάσταση που συναντούμε στη ζωή αφήνει μια ιδιαίτερα σωματική αίσθηση. Όλες οι εμπειρίες, οι μνήμες, οι αισθήσεις και τα συναισθήματά μας μένουν χαραγμένα στο σώμα μας με κάποιο τρόπο. Μέσω του Focusing μαθαίνετε να επικοινωνείτε με τη σοφία που υπάρχει μέσα στο σώμα σας, την οποία ο νους ακόμα δεν γνωρίζει. «Εστίαση - Focusing» είναι η είσοδος σε μια ιδιαίτερη συνειδητότητα, διαφορετική από την συνειδητότητα της καθημερινότητας. Είναι ανοιχτή, στρέφεται προς τα μέσα, επικεντρώνεται στο παρόν και στις εσωτερικές αισθήσεις του σώματος. .

Με το Focusing θα μάθετε να επικεντρώνεστε σε μια συγκεκριμένη κατάσταση και να ελέγχετε τον τρόπο που αυτή αντηχεί μέσα στο σώμα, δηλαδή, πώς το σώμα αισθάνεται την όλη κατάσταση. Αυτό είναι που ο Gendlin ονόμασε βιωμένη αίσθηση. Η βιωμένη αίσθηση μιας κατάστασης ή ενός προβλήματος, όταν πρωτοσχηματίζεται είναι τυπικά αδρήκαι ασαφής. Μπορείς να αισθανθείς ότι κάτι υπάρχει, αλλά είναι δύσκολο εκφραστεί με συγκεκριμένες λέξεις. Η βιωμένη αίσθηση είναι από τη φύση της ολιστική, και περιέχει πολύ περισσότερα από ό,τι μπορούμε επιφανειακά να σκεφτούμε ή να συναισθανθούμε σχετικά με την κατάστασή μας. Όταν συγκεντρωθείς στη βιωμένη σου αίσθηση, αυτή ξεδιπλώνεται και αναδύονται καινούργια νοήματα. Η βιωμένη αίσθηση από μόνη της φέρνει την κατάλληλη λέξη, εικόνα, μνήμη, κατανόηση, μια καινούργια ιδέα ή το βήμα δράσης που χρειάζεται για τη λύση του προβλήματος. Το σώμα σε απάντηση θα βιώσει μια ανακούφιση ή μια χαλάρωση της έντασης μόλις αντιληφθεί την «ορθότητα» αυτού που προήλθε από τη βιωμένη αίσθηση. Αυτή η χαλάρωση της έντασης μας λέει ότι ήρθαμε σε επαφή με αυτό το βαθύτερο επίπεδο συνειδητότητας, και ότι είμαστε το σωστό δρόμο.

Focusing-Βιωματική Ψυχοθεραπεία

Η Focusing-Βιωματική Ψυχοθεραπεία γεννήθηκε από την πρωτοποριακή δουλειά του φιλόσοφου και ψυχολόγου Eugene Gendlin στο Πανεπιστήμιου του Chicago, όπου συνεργάστηκε με τον Carl Rogers. Η δουλειά του Dr. Gendlin έχει τιμηθεί με τρία βραβεία από την American Psychological Association. Ο Gendlin και ο συνεργάτες του μελέτησαν το ερώτημα, γιατί ορισμένοι πελάτες της ψυχοθεραπείας προοδεύουν ενώ άλλοι όχι. Βρήκαν ότι η επιτυχής θεραπεία δεν καθορίζεται από την τεχνική, την κατεύθυνση του θεραπευτή, ή από τη φύση του υπό συζήτηση προβλήματος. Αυτό που έκανε τη διαφορά ήταν αυτό που εσωτερικά έκανε ο πελάτης. Οι επιτυχημένοι πελάτες ήλεγχαν συστηματικά μέσα τους για την ολιστική, σωματικά βιωμένη αίσθηση του προβλήματος. Αυτά τα ευρήματα ενέπνευσαν για περαιτέρω έρευνα τα τελευταία πενήντα χρόνια, και οδήγησαν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα για το πώς ακριβώς μπορεί να γίνεται αυτός ο εσωτερικός έλεγχος. Πάνω σε αυτή τη βάση ο Gendlin δημιούργησε την τεχνική του Focusing.